กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 Sep 2019

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 Nov 2022

| 2,636 view

Royal Thai Embassy Islamabad

Official Holidays 2022 (B.E. 2565)

 

                             January            Monday           3         Substitution for New Year’s Day (Thai/Pakistan)

                             March               Wednesday     23        Pakistan Day (Pakistan)        

                             April                 Wednesday      6          Chakri Memorial Day (Thai)

                                                     Wednesday      13        Songkran Day (Thai)

                                                     Thursday         14        Songkran Day (Thai)

                                                     Friday              15        Songkran Day (Thai)

                             May                  Monday            2         Eid-ul-Fitr (Pakistan)

                                                     Tuesday            3         Eid-ul-Fitr (Pakistan)

                                                     Wednesday       4         Coronation Day (Thai)          

                             June                 Friday               3         H.M. Queen Suthida

                                                                                        Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday (Thai)

                             July                  Monday            11        Eid-ul-Adha Holidays (Pakistan)                                                                                                 

                                                     Tuesday          12         Eid-ul-Adha Holidays (Pakistan)

                                                     Thursday         28         H.M. King Maha Vajiralongkorn

                                                                                         Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday (Thai)

                             August              Monday           8          Ashoora 10th of Muharram (Pakistan)           

                                                      Friday             12         H.M. the Queen Mother’s Birthday (Thai) 

                             October             Friday             7           Eid Milad-un-Nabi (12 Rabi-ul-Awwal) (Pakistan)

                                                     Thursday         13         H.M. King Bhumibol Adulyadej

                                                                                         The Great Memorial Day (Thai)

                                                     Monday           24          Substitution for King Chulalongkorn The Great Memorial

                                                                                         Day (Thai)

                             December         Monday           5            H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday,

                                                                                        Thai National Day, and Father’s Day (Thai)

                                                     Monday           12         Substitution for Constitution Day (Thai)

                                               

-------------------------------------------

                                                 Saturday – Sunday:                                    Official Weekly Holidays

                                                 Visa and Legalization Services                   Monday – Friday                    09.30 – 13.00 hours

                                                 General Office Hours                                   Monday – Friday                    09.30 – 17.00 hours 

                                                 Consular Services (Thai National)                Monday – Friday                    09.30 – 17.00 hours 

 

Facebook: https://www.facebook.com/thai.islamabad | Website: https://islamabad.thaiembassy.org/

General Queries: [email protected] | Consular Section: [email protected]