สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด (Islamabad)

รายละเอียดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด


(Islamabad)

ที่ตั้ง

1-20, Diplomatic Enclave-1, Sector G-5/4 Islamabad

วันที่ทำการ

Monday to Friday 9.00-13.00 hrs. and 14.00 -17.00 hrs.

เวลาทำการของวีซ่า

Monday to Friday 9.30 - 13.00 hrs.

เบอร์ติดต่อ

(92-51) 843-1270-80

แฟ็กซ์

(92-51) 843-1288,843-1291

อีเมล

General Queries : o[email protected] ; Consular Section : [email protected]

เว็บไซต์

รายชื่อบุคลากร

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
(Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary)

- นายจักรกฤดิ กระจายวงศ์
(MR. CHAKKRID KRACHAIWONG)

Minister Counsellor
(Minister Counsellor)

-

Counsellor
(Counsellor)

- นางสาวกมลวรรณ ศรีโพธิ์ศิลป์
(MISS KAMOLWAN SRIPOSIL)

- นางสาวอวันดา อมตวิวัฒน์
(MISS AVANDA AMATAVIVAT)

First Secretary
(First Secretary)

- นายพรณรงค์ พุทธาวัฒน์
(MR. PORNNARONG BUDDHAVADHANA)

Second Secretary
(Second Secretary)

- นางสาวรัชนี ศรศักดา
(MISS RATCHANI SORNSAKDA)

รายละเอียดสำนักงาน


(Office)

Office of the Defence Attache

ที่ตั้ง

Plots No.1 - 20 Diplomatic Enclave-1 Sector G-5/4 Islamabad,Pakistan

เบอร์ติดต่อ

(92-51) 843 1294

แฟ็กซ์

(92-51) 843 1286

ตำแหน่ง

Defense and Military Attaché

ชื่อ-สกุล

พ.อ.ทนาย เพิ่มพูล
(COLONEL THANAI PERMPUL)

ตำแหน่ง

Technical and Administrative Staff

ชื่อ-สกุล

จ.ส.อ.ธนวรรธน์ สาลิตุล
(SM1 THANAWAT SALITUL)