บริการงานด้านกงสุล

Website-Icon-08 Website-Icon-01   Website-Icon-02      Website-Icon-03   Website-Icon-04  Website-Icon-05

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวเด่น ดูทั้งหมด
นายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด พร้อมด้วยนายณรุทธ์ สุนทโรดม กงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี เข้าร่วมงาน Binoria Annual Event 2024
นายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด พร้อมด้วยนายณรุทธ์ สุนทโรดม กงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี เข้าร่วมงาน Binoria Annual Event 2024 เพื่อแสดงความยินดีแก่นักศึกษาต่างชาติที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้ ซึ่งมีนักศึกษาไทยสำเร็จการศึกษาในระดับต่าง ๆ จำนวน 14 คน ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และย้ำว่า นักศึกษาเหล่านี้จะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป นอกจากนั้น ยังได้แสดงความขอบคุณ BUI ที่ให้การดูแลนักศึกษาไทยเป็นอย่างดีตลอดมา
ดูทั้งหมด
ประกาศดูทั้งหมด
วันหยุดประจำปี 2567

27 ธ.ค. 2566

ประกาศ ปรับค่าธรรมเนียมฝ่ายกงสุล

9 มิ.ย. 2566

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด เรื่องการแจ้งเตือนการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในปากีสถาน

14 พ.ค. 2566

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด เรื่อง การหยุดให้บริการฝ่ายกงสุลชั่วคราว

21 เม.ย. 2566

ประกาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2)

4 เม.ย. 2566

ช่องทางการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในประเทศปากีสถาน (สำหรับคนไทยในปากีสถานและอัฟกานิสถาน) ตั้งแต่ บัดนี้จนถึง 9 เมษายน 2566 เวลา 23.59 น. ตามเวลาประเทศไทย

29 มี.ค. 2566

ดูทั้งหมด
สถานที่ทำการ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด

ที่ตั้ง :

Plots No.1 - 20 Diplomatic Enclave-1 Sector G-5/4 Islamabad, Pakistan

เบอร์ติดต่อ :

(92-51) 8431270 - 80 For Visa Section Ext. 1122,1166

เปิดให้บริการ :

Monday to Friday 9.00-12.00 hrs. and 14.00 -17.00 hrs.