บริการงานด้านกงสุล

Website-Icon-08 Website-Icon-01   Website-Icon-02      Website-Icon-03   Website-Icon-04  Website-Icon-05

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวเด่น ดูทั้งหมด
ส่งกำลังใจและเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ชาวปากีสถานต่อสู้กับอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างท้องถิ่นของสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือและส่งกำลังใจให้กับชาวปากีสถานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปากีสถาน ผ่านผู้แทนชุมชน นอกจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ ยังเข้าพบนาย Asim Iftikhar รองปลัดและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศปากีสถานเพื่อแจ้งการบริจาคเงินช่วยเหลือจากกองทุนพระอาจารย์อารยวังโส พร้อมหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้และแนวทางที่รัฐบาลไทยจะให้ความช่วยเหลือเพื่อนชาวปากีสถานเพิ่มเติมในอนาคต
ดูทั้งหมด
ประกาศดูทั้งหมด
วันหยุดราชการ พ.ศ. 2566

19 ธ.ค. 2565

ประกาศราคากลาง จัดหา สป. สาย ขส. รถยนต์นั่งประจำต่ำแหน่ง จำนวน 1 คัน

7 ธ.ค. 2565

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกสำหรับตำแหน่งวิศวกรจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลและควบคุมระบบอาคารและอาณาบริเวณ ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบแก๊ส และระบบเสียง

17 พ.ย. 2565

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งวิศวกรจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลและควบคุมระบบอาคารและอาณาบริเวณ ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบแก๊ส และระบบเสียง

9 พ.ย. 2565

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด การแจ้งเตือนคนที่ประสงค์เดินทางเข้าไปในอัฟกานิสถาน

25 ต.ค. 2565

ดูทั้งหมด
สถานที่ทำการ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด

ที่ตั้ง :

Plots No.1 - 20 Diplomatic Enclave-1 Sector G-5/4 Islamabad, Pakistan

เบอร์ติดต่อ :

(92-51) 8431270 - 80 For Visa Section Ext. 1122,1166

เปิดให้บริการ :

Monday to Friday 9.00-12.00 hrs. and 14.00 -17.00 hrs.